Firma Martin Uher-autobusová doprava vznikla v roce 1992. První licenčně provozovanou linkou byla linka pražské městské hromadné dopravy číslo 255 (Smíchovské nádraží Přívoz Strnady), jejíž celodenní a celotýdenní provoz byl zpočátku zabezpečován jedním pronajatým autobusem. Počátkem roku 1993 byl zakoupen první vlastní autobus a přibral se potřebný počet zaměstnanců tak, aby provoz výše uvedené linky odpovídal vyššímu standardu, srovnatelnému s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. Tato skutečnost nemalou měrou přispěla k tomu, že firma roku 1995 na základě výsledku výběrového řízení licenčně převzala provoz linky Pražské integrované dopravy (dále jen PID) číslo 360 (Praha, Smíchovské nádraží - Jíloviště - Trnová), a stala se tak vůbec první firmou, která vedle Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. zajišťovala provoz příměstské autobusové linky systému PID.

V současnosti je v provozu již třináct pravidelných autobusových linek systému PID v jihozápadní oblasti zájmového regionu hl. m. Prahy (čísla 314, 317, 318, 320, 321, 334, 446, 447, 448 a 449 a linku cyklobusu). Standardní i kloubové autobusy vyjíždí každý pracovní den z dopravního závodu v Mníšku pod Brdy. Areál provozní základny je ve vlastnictví firmy a slouží nejen ke garážování autobusů a zajišťování jejich provozuschopnosti dle schválených technických požadavků. Jeho součástí jsou také dílny pro běžné a generální opravy vozidel, výrobní a skladovací prostory, provozní a technický dispečink a sociální zázemí firmy. V objektu je vlastní čerpací stanici PHM pro plnění vozidel obsluhujících linky systému PID.

Vozový park je v současnosti tvořen autobusy značky Karosa, Solaris a Mercedes-Benz. Všechny autobusy jsou vybaveny odbavovacím zařízením splňující standarty PID. Odbavovací zařízení USV-C, hlásiči zastávek, venkovními a vnitřními elektronickými transparenty a venkovními reproduktory pro nevidomé. Část vozidel je opatřena velkoplošnými maticovými transparenty BUSE. Průměrné stáří autobusů je 7,5 let. Každoročně nakupujeme dva až tři nové autobusy.

Pro bezproblémové zabezpečení provozu linek PID jsou vybaveni mobilními telefony sítě T-Mobile s napojením na provozní dispečink firmy. Dispečink firmy pracuje 24-hodin denně, pro případ výpadku na linkách je celotýdenně připravena operativní záloha.

Děkujeme Vám, že využíváte našich služeb a přejeme příjemné cestování v autobusech společnosti Martin Uher.
 

Historie linek:

Říjen 1992 - 255

1.9.1995 -  360

1.7.1996 - 317, 318, 321, 322, 330, 338

24.8.1998 - 320

28.5.2000 - 348, 349

24.7.2000 -  388

31.10.2002 - 488

1.1.2003 - 314

21.7.2003 - cyklobus

1.9.2011 – 334

9.12.2007 – 447

2009 - 446


První autobus vypravujeme již v roce 1992 na linku číslo 255. Autobusy garážujeme v areálu společnosti v Mníšku pod Brdy.